E-health vraagt om stimulans van samenwerking en successen

E-health is de grote verzamelnaam voor alles wat innovatief is in de gezondheidszorg. Een uitermate doeltreffende manier om het als een groot gevaarlijk monster tegemoet te treden met angst en rampspoed. Precies wat er in publicaties dan ook met verve gebeurt.

En ja, er zijn obstakels en niet de minste zelfs, zoals:

  • Het technisch kunnen delen van medische gegevens tussen meerder instellingen
  • De daaraan gerelateerde privacy overwegingen
  • De benodigde koppelingen en uitwisselingsstandaarden
  • Uniforme registratie standaarden

En laten we dan vooral niet vergeten dat de technologische mogelijkheden het verkeerde gebruik ervan niet in de weg hoeven staan. Implementatie van handhaafbare en werkbare werkwijzen, is onontbeerlijk.

Disfunctionerende e-health toepassingen zijn een aantrekkelijke slachtoffer voor sappige horrorscenario’s. Signalen van wearables, die onterecht niet opgevolgd worden. E-consulten met langdurige reactietijden. Een leeg scherm voor een video spreekuur. Een robot, die euthanasie toepast. Je kunt het zo gek niet bedenken.

En dat terwijl als een paal boven water staat: E-health vraag om hernieuwd vertrouwen. 

Mijn uitgangspunten: is dat we samenwerking en succes delen moeten stimuleren

Het landschap van Innovaties, ICT en Healthcare in Nederland is versnipperd. Ik sta voor samenwerkingsverbanden om met elkaar innovatie te accelereren; een vliegwiel op gang te brengen. Pak nou die succesvolle initiatieven en deel ze, pak ze uit als een cadeautje en pas ze toe. Maak ze repliceerbaar voor anderen en stimuleer die samenwerking.

Denk niet vanuit valkuilen en obstakels, maar vanuit kansen en succes. Immers; met je oog op het doel neig je ernaar dat doel te bereiken. Focus je op de problemen, dan doen die zich zonder twijfel voor. Focus je op de kansen? Goeie kans dat je ze pakt! Neem Medmij, dat volop bezig is met het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden mede door middel van hun consultatiesessies. Focus op de kansen die het ons biedt en negeer de neiging het als ‘not invented here’ weg te zetten.

De opening van de e-health week confronteerde mij met een sector die vragen voorop stelt; Opvallend hoe vaak ik hoorde: “de vraag is nu” en dan bijvoorbeeld “hoe we die balans vinden”, “welke oplossingen er zijn”, “hoe we dit bereiken” etc. etc.

Begrijpelijk om een podium te benutten om een oproep te doen, maar vragen formuleren is geen resultaat. Met elkaar iets bespreken is geen doel op zich. Laten we onszelf de eis opleggen tot actie. Tot doen. Laten we eens fouten maken en daarvan leren. Laten we succes behalen en die delen. Laten we doen!